Zonnepanelen & Collectoren

 

Onze visie op het milieu


Brandstofprijzen rijzen de pan uit, de reserves in de wereld raken uitgeput en regenwouden worden verwoest.

Door onze huizen anders te gaan bouwen kunnen we het milieu minder belasten en bijdragen aan een gezond klimaat voor toekomstige generaties.

Naar onze mening zou iedereen binnen 20 jaar een energie-effciënte woning moeten hebben. Zonne-energie of een alternatieve, milieuvriendelijke manieren van energie-opwekking dienen de norm te worden.

Eco Bouwbedrijf kan de energie-voorziening van uw woning nu al op deze wijze inrichten.

Ontwikkelingen.html

Energiewinning


Zonne-panelenZonne-collectorNuttige website